Verohallinto on päivittänyt syyskuussa 2015 ohjeistustaan kotitalousvähennyksestä. Ohjetta on uudistettu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä KHO:2015:74 johtuen, ks. http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1431523010494.html.

Uuden ohjeistuksen löydät täältä: http://vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2015/Kotitalousvahennys%2838216%29

Tietomyllyn väki auttaa mielellään myös kotitalousvähennyksen tekemisessä.